Ohjeita

 

TAIMIEN VASTAANOTTO

Jos taimilähetystämme ei toimiteta suoraan perille, hae se mahdollisimman pian. Tuotteet ovat eläviä kasveja jotka vaativat valoa ja kosteutta elääkseen. AVAA VASTAANOTTAMASI PAKKAUS MAHDOLLISIMMAN PIAN JA SÄILYTÄ SE VALOSSA JA HUOLEHDI KASTELUSTA TARPEEN VAATIESSA.

 

ISTUTUS

Istuttaessa tärkeintä on, että taimi pääsee kunnolliseen kosketukseen maakosteuden kanssa. Paakkua ei saa jäädä näkyville. Sopivassa istutussyvyydessä taimen vartta menee jopa 2-10cm maan sisälle, taimen pituudesta riippuen. 

Paakkutaimien istutukseen voi käyttää esim. lapiota, kuokkaa tai pottiputkea. Vaadittu pottiputken halkaisija riippuu paakun koosta:

  • paakku 50cm³: putken halkaisija 45mm tai suurempi

  • paakku 81cm³: putken halkaisija 50mm tai suurempi

  • paakku 115cm³: putken halkaisija 63mm tai suurempi

  • paakku 230cm³: putken halkaisija 75mm tai suurempi

Jos mahdollista, torju heinä ja muu aluskasvillisuus etukäteen kemiallisesti ja/tai mekaanisesti. Istutuksen jälkeen tarkista sännöllisesti, että taimi ei ole peittynyt aluskasvillisuuteen.

Kastele taimet huolella ennen istutusta. Jos mahdollista, kastele myös istutuspaikka istutuksen yhteydessä ja kastele istutettuja taimia kuivan sään sattuessa vielä istutuksen jälkeenkin.

 

LANNOITTAMINEN

Lannoittaminen kiihdyttää kasvua, mutta altistaa samalla helposti pakkasvaurioille. Pieni taimi ei pysty käyttämään paljoakaan lannoitetta. Lannoita vain aikaisin keväällä typpipitoisella lannoitteella. ÄLÄ LANNOITA TYPPIPITOISELLA LANNOITTEELLA MUUTOIN KUIN KEVÄÄLLÄ. HUOMIOI, ETTÄ OSTOMULTA VOI OLLA TYPPILANNOITETTUA. Jopa keskikesällä annettu typpi voi heikentää taimien talvehtimista, erityisesti ulkomaisten lajien osalta. Myös kestävinä pidetyt lajit kuten serbiankuusi ja mustakuusi ovat herkkiä typpitason nousulle. Kalium/fosfori/tuhka/kalkki-syyslannoituksesta ei yleensä ole puille mainittavaa hyötyä. Kalkki ja tuhka eivät tyypillisesti lisää havupuiden kasvua muualla kuin turvemailla.

 

TAIMIEN SUOJAAMINEN

Aurinkoisella paikalla havupuiden taimet kannattaa suojata kevätauringolta. Varsinkin varjoa kestävät lajit (hemlokit, tuijat) ovat herkkiä kevätkuivumiselle (ahavalle), mutta muutkin lajit hyötyvät suojaamisesta. Ahavaherkkyys vähenee hitaasti taimen kasvaessa, neulasten uusiutumisen ja rungon (vesivaraston) suurentumisen ansiosta. Pahimmillaan ahava voi kuivattaa suurimman osan neulasista, jolloin taimi kuolee tai kasvu taantuu vuosiksi.

Lehtipuiden pahin vihollinen on usein jänis. Erityisesti tammi ja jalava maittavat sille, mutta joskus se katkoo ja runtelee muitakin lajeja. Kauriit saattavat myös tuhota jopa varttuneempia taimia. Suojaa taimesi talvisin verkolla.

 

ISTUTUSAIKA

Astia- ja paakkutaimien istutus onnistuu aina kun maa on sula. Routivilla mailla (savi, hiesu, turve) istutus kannattaa tehdä viimeistään elokuussa, sillä rouste voi nostaa juurtumattomia taimia ylös maasta.

 

KUUSIAITA

Yleinen istutustiheys kuusiaidalle on 3 tainta metrille. Taimia ei kannata leikata ennen kuin taimet ovat kunnolla juurtuneet ja kasvu on selvästi kiihtynyt. Tavallisen kuusen lisäksi esim. kanadantuija sopii aitapuuksi.